Small image

Yapısal Kablolama

Veri, ses, görüntü, elektrik ve çeşitli bina yönetim sistemlerini birbirine entegre eden projelendirilmiş kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu yönetilebilmeye ve genişlemeye imkan sağlayan bir yapıdır.


Small image

Fiber Optik Kablolama

Fiber optik, insanın saç teli kalınlığında ve çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Bu şekilde üretilmiş kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi, çevresel şartların ağır olduğu; nemli, rutubetli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden etkilenmemesi ve her zaman stabil bir bağlantı sunmasıdır.


Small image

Kablo Testi

Kablolama alt yapısının anlık ve geriye dönük olarak kablolama haritasının çıkartılması, test raporu verilmesi ve print alınabilmesi 8 farklı yerdeki kablo haritasının çıkarılması Mevcut kablo hat başlangıç ve sonlandırma noktalarındaki değerleri, olması gereken değerler ile karşılaştırma. Network ortamına bağlı kabloların mesafelerini ölçebilme, kablolardaki kopukluk, parazit ve paket kayıplarının yerlerini tespit edebilme ve bildirme.


Small image

Swicht Sistemleri

İnternet açısından düşünecek olursak bütün bu parçalar beraber çalışarak bilgisayarın dünyanın diğer ucundaki bir bilgisayara veri göndermesini sağlar.Switchler networklerin diğer bir temel parçasıdır.Çünkü network içinde meydana gelen olayları hızlandırırlar.Switchler network üzerindeki farklı düğümlerin( network bağlantı noktaları, genelde bir bilgisayardır)birbirleriyle doğrudan ve sağlıklı bir biçimde haberleşebilmesini sağlar.


Small image

PVC Kanal ve Aksesuarları

Bina içinde yapılacak uygulamalarda kabloların hem korunması hem de estetik olarak görünüşün sağlanması için uygun boyutlarda kablo kanalları ve köşe dönme ekipmanları kullanılır.Kablo kanalı seçiminde;kanal kapaklarının kolay açılır/kapanır olması, esneklik duvarlar ile yerleşim ve renk olarak uyumluluk göstermesi ve mümkün ise TSE standartları ile uyumlu olması istenilen özellikler arasındadır.


Small image

Kablosuz Ağ Çözümleri

Kablosuz ağlar, kablolu ağların yarattığı karmaşaya son verecek ve oluşturduğunuz kapsama alanları içerisinde size hareket kazandıracaktır.Her geçen gün hem daha fazla sistem kaynağı hemde daha fazla bant genişliği isteyen grafik arayüzlü programlar geliştirildiğini düşünürsek kablosuz ağların çok dikkatli bir şekilde planlanmaları gerekliliği ortaya çıkar.


Small image

IP Telefon Çözümleri

Tek bir ağ kullanımı toplam sahip olma maliyetini düşürmektedir. Yüksek ölçeklenebilirlik, yedeklenebilirlik ve ayakta kalma süresine sahiptir. TDM temelli sistemlerden yumuşak bir geçiş sağlanabilmektedir. Teknolojisi gereği operasyonel maliyetleri düşüktür. Tümleşik uygulamaları desteklemektedir. Uluslar arası standartlar üzerine kurulmuş olup, üzerinde uygulama geliştirmeye açıktır.


Small image

Data Center Çözümleri

Data Center Çözümleri kapsamında gerekli donanım, işletim sistemleri, yönetim yazılımları, ürün ve süreç yönetim hizmetleri, ölçeklendirme ve ölçümleme hizmetleri, sistem entegrasyonu, donanım ve yazılım güncellemleri gibi tüm bilgi iletişim hizmetlerini, müşterilerimiz EMS BİLGİSAYAR'dan temin edebilmektedirler.


Small image

Güvenlik Kamerası Çözümleri

Hırsızlık olaylarının artış gösterdiği günümüzde, güvenlik sistemleri kullanımı bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. Güvenliğinizi sağlamak için satın aldığınız bir alarm sisteminin, kamera sisteminin veya yangın ihbar sisteminin size ne oranda güvenlik sağlayacağının belirlenmesi için güvenlik sistemi kurulacak yerin keşfinden başlanarak,montaj,eğitim ve destek hizmetlerinin tamamının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.